Bærekraftfestivalen i Hurdal

Eide Økogrend var til stade på berekraftfestivalen i Hurdal 24.-25. juni 2015
Flott og spanande program med mange deltakarar.
Sust.festiv.

BÆREKRAFTFESTIVALEN 2015

 

Aktuelt

Aktivitetar

Det er for tida ingen planlagte aktivitetar