Eit framtidsretta levesett

Forbrukarsamfunnet vi i dag lever i trugar vår felles framtid. Eide Økogrend er eit motsvar til denne utviklinga, og eit initativ til å skape eit samfunn basert på økologiske prinsipp og berekraftig produksjon. Gjennom Eide Økogrend ønskjer vi å utvikle ny kunnskap og vise veg mot ein meir framtidsretta måte å leve på.

Siste nytt

Grendamøte 31.01.16

Publisert 15. februar 2016

Godt frammøte då planane vart presentert på gredamøte på Eide 31.01.16. Presentasjonen var i høve til arbeid med reguleringsplanen. I tillegg til hovudtema som var innhald og utforming av planen, vart det gjeve informasjon om bakgrunn og ide. Det vart oppfordra til lokalt engasjement i saka. Presentasjonen kan lastas ned her som pdf: Grendamøte.pdf og som […]

Vi søkjer nøkkelpersonar

Eide Økogrend er under etablering i bygda Eide i Hyllestad kommune, og etter mange års planlegging er visjonen no i ferd med å bli ein realitet. I denne delen av prosessen ønskjer vi å rekruttere tre nøkkelpersonar som kan bli med og løfte Eide Økogrend opp frå teiknebrettet og ut i praksis.

Bli ein nøkkelperson

Bli ein del av vårt økosamfunn, og ver med på å utvikle Eide Økogrend vidare.

Kva er Eide Økogrend?

Få ein introduksjon til aktiviteten og tankane bak Eide Økogrend

Besøk oss på Facebook

Vi er på Facebook. Lik oss og få jamlege oppdateringar frå Eide Økogrend.

Bygda Eide er ei perle i Hyllestad kommune, omkransa av fjord, fjell og mektig vestlandsnatur. Staden er ideell for økologisk gardsdrift, og vår målsetting er å nytte Eide Økogrend til å skape ny utvikling både i bygda og for regionen rundt. Les meir om bygda Eide og Hyllestad kommune

Aktivitetar

Det er for tida ingen planlagte aktivitetar

» Vis alle aktivitetar

Aktuelt

Grendamøte 31.01.16

Publisert 15. februar 2016

Godt frammøte då planane vart presentert på gredamøte på Eide 31.01.16. Presentasjonen var i høve til arbeid med reguleringsplanen. I tillegg til hovudtema som var innhald og utforming av planen, vart det gjeve informasjon om bakgrunn og ide. Det vart oppfordra til lokalt engasjement i saka. Presentasjonen kan lastas ned her som pdf: Grendamøte.pdf og som […]

Strategi- og tiltaksplan

Publisert 2. januar 2016

Det er no utarbeidd strategi- og tiltaksplan for Eide økogrend som kan lastast ned her. Strategi- og tiltaksplan 31.12.15

PBL med UWC RCN 2015

Publisert 2. januar 2016

Vellukka gjennomført PBL med studentar frå UWC RCN – 5.-9. oktober 2015. Mange fine samtalar rundt planlegging av økogrend og diskusjonar knytt til øko-spørsmål. Siv. ark Victor Brustad var med oss denne veka og held interessante foredrag.    

» Vis alle aktuelle saker

Eide Økogrend er ei levande og moderne grend, tufta på eit berekraftig levesett som gjev inspirasjon og moglegheit til å leva det gode liv.

- Visjon for Eide Økogrend -