Eit framtidsretta levesett

Forbrukarsamfunnet vi i dag lever i trugar vår felles framtid. Eide Økogrend er eit motsvar til denne utviklinga, og eit initativ til å skape eit samfunn basert på økologiske prinsipp og berekraftig produksjon. Gjennom Eide Økogrend ønskjer vi å utvikle ny kunnskap og vise veg mot ein meir framtidsretta måte å leve på.

Siste nytt

Til alle interesserte og følgerar av Eide Økogrend

Publisert 19. oktober 2021

Det er ei god stund sidan eg har lete høyre frå meg. Av respekt for alle de som har vist interesse for planane og som har kontakta meg og lurt på korleis det går, så beklagar eg dette sterkt. Årsaka ligg blant anna i utfordringar på grunn av eige sjukdomstilfelle, samt koordinering av plansaka opp […]

Vi søkjer nøkkelpersonar

Eide Økogrend er under etablering i bygda Eide i Hyllestad kommune, og etter mange års planlegging er visjonen no i ferd med å bli ein realitet. I denne delen av prosessen ønskjer vi å rekruttere tre nøkkelpersonar som kan bli med og løfte Eide Økogrend opp frå teiknebrettet og ut i praksis.

Bli ein nøkkelperson

Bli ein del av vårt økosamfunn, og ver med på å utvikle Eide Økogrend vidare.

Kva er Eide Økogrend?

Få ein introduksjon til aktiviteten og tankane bak Eide Økogrend

Besøk oss på Facebook

Vi er på Facebook. Lik oss og få jamlege oppdateringar frå Eide Økogrend.

Bygda Eide er ei perle i Hyllestad kommune, omkransa av fjord, fjell og mektig vestlandsnatur. Staden er ideell for økologisk gardsdrift, og vår målsetting er å nytte Eide Økogrend til å skape ny utvikling både i bygda og for regionen rundt. Les meir om bygda Eide og Hyllestad kommune

Aktivitetar

Det er for tida ingen planlagte aktivitetar

» Vis alle aktivitetar

Aktuelt

Til alle interesserte og følgerar av Eide Økogrend

Publisert 19. oktober 2021

Det er ei god stund sidan eg har lete høyre frå meg. Av respekt for alle de som har vist interesse for planane og som har kontakta meg og lurt på korleis det går, så beklagar eg dette sterkt. Årsaka ligg blant anna i utfordringar på grunn av eige sjukdomstilfelle, samt koordinering av plansaka opp […]

Grendamøte 31.01.16

Publisert 15. februar 2016

Godt frammøte då planane vart presentert på gredamøte på Eide 31.01.16. Presentasjonen var i høve til arbeid med reguleringsplanen. I tillegg til hovudtema som var innhald og utforming av planen, vart det gjeve informasjon om bakgrunn og ide. Det vart oppfordra til lokalt engasjement i saka. Presentasjonen kan lastas ned her som pdf: Grendamøte.pdf og som […]

Strategi- og tiltaksplan

Publisert 2. januar 2016

Det er no utarbeidd strategi- og tiltaksplan for Eide økogrend som kan lastast ned her. Strategi- og tiltaksplan 31.12.15

» Vis alle aktuelle saker

Eide Økogrend er ei levande og moderne grend, tufta på eit berekraftig levesett som gjev inspirasjon og moglegheit til å leva det gode liv.

- Visjon for Eide Økogrend -