Aktivitetar

Vi ynskjer med jamne mellomrom å invitere til samlingar i grenda vår, slik at interesserte kan få oppleve det vi arbeider med på nært hald. Her finn du ein oversikt over kva aktivitetar som ventar framover. Velkomen til Eide Økogrend!

Det er for tida ingen planlagte aktivitetar


Aktuelt

I denne seksjonen vil vi legge ut saker med aktuelle tema frå utviklinga og drifta av Eide Økogrend.

Til alle interesserte og følgerar av Eide Økogrend

Publisert 19. oktober 2021

Det er ei god stund sidan eg har lete høyre frå meg. Av respekt for alle de som har vist interesse for planane og som har kontakta meg og lurt på korleis det går, så beklagar eg dette sterkt. Årsaka ligg blant anna i utfordringar på grunn av eige sjukdomstilfelle, samt koordinering av plansaka opp […]

Grendamøte 31.01.16

Publisert 15. februar 2016

Godt frammøte då planane vart presentert på gredamøte på Eide 31.01.16. Presentasjonen var i høve til arbeid med reguleringsplanen. I tillegg til hovudtema som var innhald og utforming av planen, vart det gjeve informasjon om bakgrunn og ide. Det vart oppfordra til lokalt engasjement i saka. Presentasjonen kan lastas ned her som pdf: Grendamøte.pdf og som […]

Strategi- og tiltaksplan

Publisert 2. januar 2016

Det er no utarbeidd strategi- og tiltaksplan for Eide økogrend som kan lastast ned her. Strategi- og tiltaksplan 31.12.15

PBL med UWC RCN 2015

Publisert 2. januar 2016

Vellukka gjennomført PBL med studentar frå UWC RCN – 5.-9. oktober 2015. Mange fine samtalar rundt planlegging av økogrend og diskusjonar knytt til øko-spørsmål. Siv. ark Victor Brustad var med oss denne veka og held interessante foredrag.    

Solund Villsaufestival 2015

Publisert 2. januar 2016

Flott arrangement i Solund som heidrar villsauen, 26.-28. juni 2015 Mange spanande kurs og aktivitetar. Eide Økogrend var til stade om laurdagen og held innlegg om etablering av økogrend på Eide. Villsaufestivalen 2015  

Bærekraftfestivalen i Hurdal

Publisert 2. januar 2016

Eide Økogrend var til stade på berekraftfestivalen i Hurdal 24.-25. juni 2015 Flott og spanande program med mange deltakarar. BÆREKRAFTFESTIVALEN 2015  

Eide Økogrend på Aurlandsseminaret

Publisert 9. juni 2015

Eide Økogrend deltok på årets utgåve av Aurlandsseminaret og fekk pressedekning.

Presentasjon for Hyllestad kommunestyre

Publisert 9. juni 2015

Planane for Eide Økogrend vakte begeistring i kommunestyret.

PBL med UWC RCN

Publisert 9. juni 2015

2 år på rad har vi gjennomført såkalla PBL (Project Based Learning) med studentar frå United World College i Flekke.

Omtale i næringsmagasin

Publisert 9. juni 2015

Flott omtale i næringsmagasin frå Hyllestad kommune i 2014.